logo

Ton Mensink
Gepensioneerd Psychosomatisch Fysiotherapeut.

Voorbeelden van klachten

Je merkt dat je uit balans bent

Op verschillende manieren en op verschillende terreinen kun je merken of je uit balans bent.
Je kunt denken aan de balans tussen denken en voelen, spanning en ontspanning.
Het is niet gemakkelijk alleen uit te zoeken wat daarbij een rol speelt.
Als je ook lichamelijk allerlei klachten hebt, kun je een afspraak met mij maken.
Samen zoeken we uit wat mee speelt, wat je er aan kunt doen, wat je nodig hebt.
Ook het letterlijk je uit balans voelen: last hebben van je evenwicht kan aan de orde zijn. Waar we o.a. aan kunnen werken is het weer letterlijk en figuurlijk voelen van stabiliteit.

Je voelt angst

Ieder mens is wel eens bang. Als angst een te sterke rol gaat spelen in je leven en je voelt dat je zelf niet meer de “angst de baas” bent, kun je daar begeleiding bij vragen. Of je huisarts adviseert daarvoor begeleiding te zoeken.

Soms is het heel duidelijk waar de angst vandaan komt, soms heb je geen idee.
Waar we samen naar kunnen kijken is wat bij jou de angst teweeg brengt en hoe zich dat lichamelijk uit.
Ik kan je uitleggen hoe ieder mens lichamelijk op angst reageert.
Je kunt in de behandeling inzicht krijgen wat je kunt doen, waar je op kunt letten om de angst weer onder controle te krijgen.
Aandacht, voelende aandacht is een sleutelwoord. Ik ga met je ontdekken hoe je je benen er letterlijk en figuurlijk weer onder krijgt.

Je hebt last van hyperventilatie

Heb je last van “hoge” ademhaling of merk je dat je ademhaling niet ontspannen is en heb je volgens een arts last van of neiging tot hyperventilatie, dan kun je bij mij terecht.
We gaan de vragen beantwoorden als: wat heb je nodig om het bewust bezig zijn met een ontregelde ademhaling weer los te kunnen laten of wat heeft gemaakt dat je last kreeg van hyperventilatie.
Heel vaak heeft het hebben van hyperventilatie te maken met bewuste of onbewuste angst.
Een belangrijke stelling: je ademhaling volgt je aandacht.
We werken er naar toe dat je niet meer zo met je ademhaling bezig hoeft te zijn.
Je ademhaling gaat dan weer vanzelf, zoals het voorheen ook ging.

Je hebt last van benauwdheid

Je hebt last van benauwdheid en de arts kan die niet of onvoldoende verklaren door een diagnose astma, COPD of hooikoorts. Je reageert sterk op allerlei prikkels van buitenaf, zoals haardvuur, sigarettenlucht, pollen.
We kunnen samen eens kijken waar die sterke reactie vandaan komt.
Het zou kunnen dat de oorsprong van de reactie niet van de laatste tijd is, maar stamt uit een veel eerdere tijd. Gebeurtenissen uit het verleden kunnen nu nog lichamelijke en emotionele reacties geven, als ze destijds als traumatisch zijn ervaren en niet optimaal zijn verwerkt. Het kan maar zo zijn dat je bedenkt dat je het wel hebt verwerkt, dat je bedenkt dat je best ontspannen bent, maar als je er lijfelijk met aandacht naar kijkt, dat je er dan achter komt dat er nog veel spanning in je lijfelijke systeem is opgeslagen. Je kunt namelijk lichamelijke klachten krijgen, doordat je in het verleden op gebeurtenissen niet hebt kunnen reageren zoals je instinctmatig had gewild. We hebben het dan over vecht-, vlucht- en bevriezingsreacties.
De energie die je destijds niet hebt kunnen ontladen, zit nog opgeslagen in je lichaam. Samen geven we rustig aandacht aan wat er lichamelijk merkbaar is, we gaan op zoek naar mogelijkheden voor ontspanning in een veilige sfeer, waarin jij volledige zeggenschap hebt over wat er gebeurt.

Je bent hooggevoelig

Je hebt allerlei redenen om aan te nemen dat je hooggevoelig of hoogsensitief bent. Misschien heb je er zelfs last van. Je reageert sterk op allerlei prikkels van buitenaf, bent heel gevoelig voor sfeer, voor energie van anderen.
Samen gaan we op zoek naar de oorsprong van die hooggevoeligheid. Misschien staat je systeem voortdurend op scherp en is er sprake van sterke alertheid.
We besteden veel aandacht aan het krijgen van inzicht over hoe en waarom je reageert zoals je dat doet. En samen gaan we op zoek naar mogelijkheden die bij jou passen om meer tot ontspanning te komen. Ook erkennen we samen dat hooggevoeligheid een kwaliteit is en ontdekken we waar je goed in bent.

Je zit te veel in je denken, je kunt je denken niet stopzetten…

Is dat herkenbaar voor je?
Houd dan op jezelf te dwingen met het denken te stoppen.
Gedachten komen vanzelf, komen en gaan weer. Je kunt leren niet met gedachten en het verhaal wat er aan vast zit mee te gaan.
Een van de belangrijke middelen die je kunt inzetten is het voelend aandacht geven aan je lichaam. Heel vaak is er sprake van een verstoring van de balans tussen het denken en het voelen. Je aandacht gaat naar iedereen en alles om je heen en je vergeet je zelf voldoende lichamelijk aandacht te geven.
Ik kan je daarbij steunen.

Je zit niet lekker in je vel

Deze zin hoor ik veel. Heel vaak heeft het te maken met door omstandigheden te weinig aandacht hebben voor je lichaam. Je voelt wel je lichaam, maar alleen op een negatieve manier: pijn, vermoeid, krachteloos, instabiel, vervelende druk (bv. op de borst) etc. Het vele denken waar we in deze maatschappij toe worden uitgenodigd en de emotionele druk die we ervaren: we moeten veel, liefst snel, veel tegelijk, liefst perfect afgeleverd, kan veroorzaken dat we ons lichaam vergeten, misschien zelfs wel verwaarlozen.
Ik kan je helpen de balans weer te herstellen, je leren de aandacht weer beter te verdelen tussen jezelf en de rest om je heen.
Communicatieve massage is een heel prettige manier om je lijf weer positieve aandacht te geven.

Je hebt onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten (SOLK)

Het is niet prettig als je allerlei klachten hebt en de dokter kan er geen duidelijk label aan hangen. Hij weet het niet en jij weet het al helemaal niet. Je hebt misschien wisselende klachten: wisselend van plaats of in de mate waarin je er last van hebt. Juist het feit dat er niet een “etiket” voor al je klachten bestaat kan heel prettig zijn, zeker als je er samen met mij achter komt dat er een logica zit in de klachten, dat de ene klacht met de andere klacht te maken heeft. Prettig om te merken dat juist het niet kunnen plaatsen van een etiket op je klachten betekent dat er geen ziekte aan ten grondslag ligt. Als je vaststelt: ik ben geen fiets met losse onderdelen, maar alles heeft met elkaar te maken en als je alles bekijkt juist in verbinding met elkaar, kun je plotseling ontdekken dat je door zo totaal te kijken en er mee bezig te zijn, weer positieve invloed krijgt op je klachten.

Ik ben lid van het SOLKNET / www.solknet.com en ben namens de Spil waar ik werkzaam ben, lid van de NOLK, de Nederlands vereniging voor Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Je hebt langdurig pijn, chronische pijn

Vijfentwintig jaar heb ik in Klimmendaal (voorheen Via Reva, daarvoor Kastanjehof) gewerkt. Daar heb ik de chronisch pijn behandeling mee helpen opzetten. Die ervaring heb ik de laatste jaren ook in de Spil in Diepenveen ingezet. Belangrijk bij langdurig bestaande pijn is: je lichaam weer leren voelen in zijn geheel, niet alleen die gebieden die pijnlijk zijn. Leren ontspannen, want onder pijn kan spanning zitten.
Leren voelen of er sprake is van emoties die opgekropt en verstopt zitten: pijn heeft ook emotionele en geestelijke aspecten, het leven kan pijn doen.
Leren grenzen herkennen, erkennen, verkennen en mogelijkheden ontdekken je grenzen weer te verleggen.
Leren letterlijk en figuurlijk de benen er weer onder te krijgen.
Door mijn revalidatie-ervaring en als fysiotherapeut ben ik ook functioneel gericht, we kijken naar mogelijkheden om allerlei dagelijkse activiteiten te verbeteren, weer op te bouwen: omdraaien in bed, gaan staan, lopen, traplopen, fietsen, dansen.……

Je bent herstellend van kanker

Ik heb een aantal jaar in de Spil een bijdrage geleverd aan het programma Herstel en Balans. De afgelopen jaren hebben wij dat programma losgelaten. Wij bieden je nu individueel begeleiding aan bij het weer herstellen na een periode van kanker met of zonder operatie, bestraling of chemotherapie. We noemen het "Verder na kanker". We gaan samen na waar jij behoefte aan hebt: ontspanning, meer lichaamsbeweging, verwerkingsgesprekken bij de psycholoog (in de Spil is dat Anne Kooij). Ook ontspanningsmassage hoort tot de mogelijkheden.

Je bent (chronisch) vermoeid

Er zijn verschillende soorten vermoeidheid. Om grip te krijgen op je vermoeidheid is het belangrijk te kijken of je de verschillende soorten herkent in de loop van de dag, bij alles wat je meemaakt of doet.

Je kunt daardoor inzicht krijgen in je mogelijkheden de moeheid om te zetten in energie. Aandacht is ook hier het sleutelwoord. Door de aandachtspunten van ontspanning na te lopen en te gebruiken in je praktijk van alledag zal je merken dat je weer invloed krijgt. Aandacht is energie, aandacht in je zelf steken, voelende aandacht, zal je op weg helpen.

Je kunt niet ontspannen

De vraag die ik vaak stel: “vind je van je zelf dat je in het algemeen lichamelijk ontspannen of gespannen bent?” is vaak lastig te beantwoorden. Als je vindt dat je gespannen bent is de volgende vraag: “bedenk je dat of voel je dat?”

Het kan heel goed zijn dat je het bedenkt, omdat je zo druk in je gedachten bent en als je ontspant dat je dat dan constateert als: ik ben heel rustig in mijn hoofd. Vraag blijft of je dat ook lichamelijk bent en kunt voelen.
Ik heb het dan over lichaamsbewustzijn.

Een traject van je bewuster worden van je lichaam kan veel opleveren!

Je voelt je opgejaagd

Soms voel je je opgejaagd, alsof je heel erg snel en gehaast lichamelijk actief bent geweest. Op welke reden ook staat je “gaspedaal” nog ingedrukt en helpt het niet om alleen maar af en toe te remmen. Er is een onderlaag, ik noem het ook wel een bandbreedte spanning. Alles wat daar bovenop komt is te veel.
Het kost bakken energie

Je hebt je benen er niet onder, je voelt je wankel op de benen

Als je veel in je denken zit (of noem je het in je hoofd?), is het niet raar als je een gevoel gaat missen van stabiliteit. Naast het vele denken kunnen er ook emoties een rol spelen: als iets je raakt en je bent daarover voortdurend aan het denken, raak je het voelbare contact kwijt met de stevigheid van de grond. En vaak is er veel wat ons raakt en soms te veel.
Een periode begeleiding vragen is niets mis mee. Of wil je het altijd alleen kunnen ;) ?

Je voelt je somber of depressief

Als je je somber voelt, hoef je nog niet depressief te zijn. Het is heel normaal als er veel op je pad komt wat zwaar voor je is, dat je af en toe de moed laat zakken. Als je vermoedt dat je depressief bent, is het raadzaam daarover met je huisarts te overleggen. Misschien is een combinatie van psychologische begeleiding en een psychosomatisch fysiotherapeutisch traject zinvol. Ik werk veel samen met psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.
Samen kunnen we kijken wat je nodig hebt.
Naast ontspanningstherapie en lichaamsbewustwording door middel van instructies, aandachttraining en communicatieve massage ben ik ook runningtherapeut.

Je mist ruimte voor je zelf en voelt dat ook lichamelijk

Er kunnen omstandigheden zijn die tot gevolg hebben dat de ruimte die je nodig hebt, steeds kleiner wordt. Ongemerkt kun je dat laten gebeuren. Soms ook bewust, omdat je geen andere mogelijkheden ziet. Soms merk je dat je zo gevoelig (hoog sensitief, hooggevoelig) bent, dat je de behoefte krijgt jezelf af te schermen van de buitenwereld, in je schulp te kruipen, terwijl je in de hectiek van alle dag verondersteld wordt mee te draaien, vergelijk een egeltje die zich gaat oprollen…. en vergeet dat hij op de snelweg ligt.
Ik denk dat afschermen averechts werkt.
Ik heb ervaren dat het mogelijk is om met je gevoeligheid te leren omgaan en bewust te leren voelen hoe je je ruimte in kunt blijven nemen.

Je hebt last van druk op je borst

Pijn in je hartstreek is vervelend, maakt angstig. Je hart is een belangrijk orgaan en stel dat die het niet meer doet …..

Gelukkig kun je bij je huisarts terecht en als die het nodig vindt, ook al is het soms alleen om je gerust te stellen mag je naar de cardioloog. Die constateert vaak dat er technisch met je hart niets mis is.

Wist je dat je hart een emotie-orgaan is? Er is een sterke verbinding tussen emoties en het hart. Niet voor niets bestaan er uitdrukkingen als: de angst sloeg hem om het hart, en: hij heeft last van hartzeer. Je kunt leren gemakkelijker je emoties te herkennen en er beter bij te kunnen via het steeds meer voelende aandacht voor je lichaam hebben.

Je hebt last van slecht slapen, moeite met in- en/of doorslapen

Slecht slapen kan veel oorzaken hebben. Het kan met stress en spanning te maken hebben of met te veel denken (hoeft niet altijd piekeren te zijn). Ook kan het te maken hebben met te weinig of juist te veel lichaamsbeweging.
Er zijn nog veel meer redenen te noemen.
Samen kunnen we een analyse maken en stapje voor stapje het slapen verbeteren.

Je hebt last van buikpijn die iets met stress te maken zou kunnen hebben

Weet je wat je zwaar op de maag ligt of wat moeilijk in je leven te verteren is? Er zijn meer uitdrukkingen die erop wijzen dat er een verband bestaat tussen emoties, situaties waar een mens in verzeild raakt en buikpijn. Buikpijn waar ook een spastische dikke darm onder valt heeft heel vaak met stress te maken.
Het hoeft niet altijd iets te zijn waar je je bewust van bent.
Inzicht krijgen in wat een rol speelt en je buik weer als prettig voelen kun je bereiken in een psychosomatisch fysiotherapeutische behandeling, bv. door communicatieve massage.

Je hebt last van hoofdpijn

Ook hoofdpijn kan veel oorzaken hebben. Ik onderzoek waar de hoofdpijn vandaan zou kunnen komen. Als het nodig is, vraag ik een collega die in de Spil manueel therapeut is, om de nek nog te onderzoeken.
Hoofdpijn kan ook vanuit de nek komen. Stress heeft ook invloed.
Weet je wat je hoofdbrekens kost? Veel piekerwerk en weinig aandacht voor je lichaam kan het spanningsniveau in de spieren van je hoofd en nek verhogen.
Daar is wat aan te doen.

Je bent aan het herstellen van een whiplash na een (onge)val

Vijfentwintig jaar heb ik in Klimmendaal (voorheen Via Reva, Centrum voor Revalidatie, daarvoor Kastanjehof) gewerkt. Daar heb ik ook veel cliënten gezien die door een ongeval een whiplash hadden opgelopen. Die ervaring heb ik de laatste jaren ook in de Spil in Diepenveen ingezet.
Belangrijk bij een whiplash is: je lichaam weer leren voelen in zijn geheel, niet alleen die gebieden die pijnlijk zijn. De stabiliteit in de nek die door een (onge)val een knauw heeft gekregen is te verbeteren door lichaamsbewustwording en specifieke stabiliteitsoefeningen.
Ook is leren ontspannen belangrijk, want onder de pijn en de instabiliteit kan spanning zitten. Leren voelen of er sprake is van emoties die opgekropt en verstopt zitten: pijn heeft ook emotionele en geestelijke aspecten, het leven kan pijn doen. De plek waar in het lichaam boosheid tot uiting komt is de nek. Herken je dat?

Verder is belangrijk: grenzen leren herkennen, erkennen, verkennen en mogelijkheden ontdekken je grenzen weer te verleggen.

Je kunt leren letterlijk en figuurlijk je benen er weer onder te krijgen.

Door mijn revalidatie-ervaring en als fysiotherapeut ben ik ook functioneel gericht, we kijken net als bij chronische pijn naar mogelijkheden om allerlei dagelijkse activiteiten te verbeteren, weer op te bouwen: omdraaien in bed, gaan staan, lopen, traplopen, fietsen, dansen.……

Wie ik ben

Ik ben Ton Mensink, was fysiotherapeut sinds 1979, psychosomatisch fysiotherapeut sinds 1990 en ik was lid van het SOLKNET. Sinds 1 augustus 2018 geniet ik van mijn pensioen. Mijn CD blijft online en gratis te downloaden.

Laatste nieuws

Mijn CD blijft online en gratis te downloaden.